Obiectivele programului:

 1. Crearea unui curriculum adaptabil și personalizat, bazat pe nevoile și interesele elevilor.
 2. Formarea unui corp profesoral dedicat și instruit în metodele de educație integrativă personalizată.
 3. Asigurarea unui mediu de învățare sigur, pozitiv și incluziv
 4. Dezvoltarea parteneriatelor cu părinții, comunitatea și alte instituții pentru a sprijini și extinde oportunitățile de învățare pentru elevi.
 5. Evaluarea continuă și adaptarea programelor și metodologiilor pentru a răspunde în mod eficient nevoilor în schimbare ale elevilor și societății.
 6. Integrarea tehnologiei și a resurselor digitale în procesul de învățământ pentru a facilita accesul la informații și comunicarea.
 7. Promovarea sănătății fizice și mentale a elevilor prin activități sportive, programe de educație socio-emoțională și practici de relaxare și mindfulness.
 8. Încurajarea elevilor să devină autodidacți și să-și asume responsabilitatea pentru propriul proces de învățare.
 9. Înființarea de programe extracurriculare care să completeze și să îmbogățească experiența educațională a elevilor în diverse domenii de interes.
 10. Promovarea diversității culturale și a incluziunii, încurajând respectul reciproc și aprecierea diferențelor.

Valorile:

   • Respectul pentru diversitatea individuală

   • Promovarea creativității și gândirii critice

   • Sprijinirea dezvoltării holistice a elevilor

   • Responsabilitate socială și dezvoltare durabilă

   • Învățare continuă și auto-actualizare

Misiunea: Misiunea școlii este să ofere o educație personalizată și integrativă, care încurajează dezvoltarea globală a elevilor, având în vedere diversele lor tipuri de inteligență, interese și nevoi, într-un mediu sigur, stimulativ și incluziv.

Viziunea: Viziunea școlii este de a forma cetățeni responsabili, critici, creativi și empatici, capabili să se adapteze și să contribuie în mod pozitiv la o lume în continuă schimbare.

Școala Cunoașterii utlizează conceptul de “Educație Integrativă Personalizată”, o propunere care combină elementele-cheie, creând o abordare holistă și adaptabilă în educație. Acest concept promovează dezvoltarea globală a participanților prin intermediul unui curriculum personalizat, care ține cont de diversele tipuri de inteligență, interese și nevoi.

Principiile fundamentale ale Educației Integrative Personalizate includ:

 1. Învățarea experiențială: Procesul de învățare este centrat pe experiențele practice ale elevilor, oferindu-le oportunități de a explora și a învăța prin interacțiunea directă cu mediul înconjurător.

 2. Personalizarea învățării: Curriculumul și metodele de predare sunt adaptate nevoilor individuale ale elevilor, luând în considerare multiplele lor inteligențe, interese și stiluri de învățare.

 3. Dezvoltarea holistică: Accentul este pus pe dezvoltarea armonioasă a aspectelor cognitive, emoționale, sociale, fizice și spirituale ale elevilor.

 4. Colaborarea și interacțiunea socială: Elevii învață într-un mediu care susține și încurajează cooperarea, comunicarea și învățarea reciprocă.

 5. Contextul socio-cultural: Procesul de învățare ține cont de mediul social și cultural al elevilor, valorificând diversitatea și incluziunea în clasă și în comunitate.

 6. Emanciparea și criticitatea: Educația Integrativă Personalizată promovează formarea unor cetățeni responsabili, critici și conștienți de drepturile și responsabilitățile lor sociale și politice.

 7. Învățarea continuă: Elevii sunt încurajați să devină autodidacți, să-și dezvolte abilitățile de autoevaluare și să devină protagoniști în propriul proces de învățare pe tot parcursul vieții.

 8. Rolul educatorului: Profesorii devin facilitatori și ghizi în procesul de învățare, sprijinind și încurajând elevii să-și dezvolte potențialul într-un mediu sigur și respectuos.

Educația Integrativă Personalizată pune accentul pe formarea unor indivizi capabili să se adapteze și să evolueze într-o lume în continuă schimbare, dezvoltându-și competențele și cunoștințele necesare pentru a deveni cetățeni responsabili și contribuabili la dezvoltarea societății.