[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Educarea elevilor este legată intim de managementul stresului şi eustresului din timpul orelor de curs. Marile probleme legate de motivarea elevilor spre învăţătură sunt condiţionate de variabilele: plictiseala, tensiune psihică negativă, monotonia informaţiei, irelevanţa sau neaplicabilitatea informaţiei primite, competiţia artificială cu un singur învingător la final, mediul impropriu de învăţare, lipsa unui traseu de carieră identificabil, lipsa unui sistem de atractori pe pasiunea cunoaşterii pentru elevi, inexistenţa unor trasee compensatorii ce pot acorda o adoua şansă, inexistenţa unor senzori calitativi privind dinamica mentală a elevilor în şcoală, inexistenţa unor direcţii alternative de creştere a competenţelor elevilor, inexistenţa învăţării prin experiment direct şi schimb reciproc de informaţii între elevi, inexistenţa dezbaterilor asupra unor probleme, inexistenţa unor idealuri înalte şi a unui sistem complex de valori pe care să-l promoveze şcoala, inexistenţa unor instrumente de lucru care să dea feedback privind problemele de sensibilitate, sau procesare asupra unui domeniu la elevi ce determină abilităţile mentale ale acestora, inaxistenţa unor programe alternative care să dea ruperi de simetrie şi să aducă alte puncte de vedere asupra unor subiecte, inexistenţa unor alternative de programe care să asigure ruperile de ritm de învăţare şi accelerare sau decelerare a acestuia în funcţie de importanţa sau esenţialitatea unor informaţii, inexistenţa problemelor deschise fără răspunsuri perfecte în care elevii să-şi poată aduce contribuţia, inexistenţa unui schelet de instrumente de gândire ce transced diferite domenii în jurul căruia se organizează curricula, inexistenţa unir preocupări privind conţinutul hărţii mentale a elevilor şi îmbogăţirea acesteia, inexistenţa unor preocupări privind stilul de învăţare al elevilor şi modul în care stilul de predare al profesorilor poate influenţa performanţele elevilor şi dezvoltarea personalităţii acestora.

Ne vom apropia pe rând de aceste variabile pentru a configura mai bine nivelul de cunoaştere pedagogică necesar motivării elevilor spre învăţare ce le permite acestora să aibă răspunsuri adecvate la întrebarea fundamentală  DE CE VIN LA ŞCOALĂ?

 

La nivel modial plictiseala este considerată unul dintre cei mai importanţi factori demotivanţi pentru elevi, în special pentru cei vizuali spaţiali sau kinestezici. Aceştia înţeleg totul dintr-o dată iar dacă această înţelegere nu este susţinută de detalii interesante şi atractive ci au parte dar de aplicaţii anoste se demotivează până la abandonarea sistemului de educaţie. Cel mai important program al momentului la nivel mondial este “no child be bored”, adică nici un copil să nu se plictisească. Eforturile didactice de a aduce informaţii interesante şi relevante ce împiedică plictiseala trimit însă obligatoriu către exploatarea bazelor de date de pe internet, manualul devenind doar o sursă comună de informare şi nu principala sursă. Pentru a rezolva problema plictiselii este necesar ca profesorii să fie instruiţi în utilizarea calculatorului şi în identificarea resurselor de pe internet, dar şi în modul de organizare al informaţiei care permite crearea de lecţii interactive şi interesante, precum şi în stilurile de predare optime.

 

Multe cadre didactice sunt binecunoscute pentru abuzarea emoţională a elevilor şi prin atitudini punitive, ameninţări şi pedepse fizice sau emoţionale. Multe cadre didactice încearcă să impună prin comportamente abuzive, nerespectarea normelor de conduită profesională sau note date la întâmplare sau cu scop punitiv. Dezastrul pe care-l provoacă aceste cadre didactice în motivaţia elevilor către materia lor de studiu este total. Cea mai proastă strategie de a se impune în faţa elevilor, abuzul emoţional conduce automat la violenţa în şcoală, deziteresul total asupra învăţării şi abandon educativ.

La elevi singura modalitate de motivare funcţională este atragerea către domeniul de cunoaştere prin stare de spirit pozitivă ce depide la rândul ei de gradele de libertate în a întreba şi a interveni cu propria experienţă, de încrederea pe care o au în profesori şi de posibilitatea de aşi manifesta curiozitatea. Elevii reacţionează perfect la factori atractori, însă resping ideea de a fi împinşi cu forţa într-un domeniu unde li se cere doar obedienţă şi disciplină impusă. Ei refuză dresura dar primesc cu bucurie educarea abilităţilor proprii pe direcţiile lor de interes.

În acest caz sistemul de educaţie bazat pe examinare la toate materiile şi promovarea clasei după promovarea la fiecare materie este extrem de demotivant conducând la platitudinea şi mediocritatea rezultatelor şcolare. Sistemul creditelor transferabile ce dă o şansă de recuperare a conoştinţelor necesare promovării unei materii este net superior, însă cel mai bun este sistemul de permite elevilor să promoveze clasa dacă au rezultate excepţionale la cel puţin o materie şcolară. Se ţine seama în acest sens de posibilitatea profesionalizării timpurii pe direcţia de pasiune şi excelenţă a elevului dar şi de faptul că din punct de vedere motivaţional un elev ce a reuşit să obţină rezultate strălucite pe un domeniu va dori să repete experienţa şi pe alte domenii, ceea ce conduce la creşterea calităţii motivaţiei generale către educaţie.

În concluzie un sistem care atrage şi nu impune , care oferă o a doua şansă şi răsplăteşte excelenţa acolo unde apare este soluţia optimă de motivare a elevilor.

 

Este cunoscut faptul că elevii reţin 90 % din informaţiile pe care şi le transmit între ei, 75% din informaţia obţinută prin experiment direct, 50% din informaţia obţinută prin discuţii de grup, 30% din demonstraţii, 20% din materiale audio-vizuale, 10% din ceea ce citesc şi 5% din ceea ce li se citeşte de către altul. Factorul ce deteremină aceste rezulate este monotonia actului educativ. Curba monotoniei este invers proporţională curbei rezultatelor achiziţiei de informaţii, de câte ori este mai mare monotonia de atâtea ori sunt mai scăzute rezulatele.

Cea mai monotonă situaţie de predare este desigur citirea informaţiei din carte sau din power point-uri. Din această cauză metoda didactică optimă de lucru cu elevii ce conduce la achizii procentual foarte mari este metoda feedback-ului în care li se cere părerea elevilor despre diversele subiecte sau probleme apărute, elevii având astfel prilejul să afle unii de la alţii diferite informaţii şi să contribuie cu propria viziune şi experienţă. Rolul profesorului este în acest caz să aducă informaţii suplimentare şi să întărească rezultatele aduse de către elevi sau să specifice în ce context anumite tipuri de informaţii pot fi considerate ca valabile.

 

Deseori de dragul logicii su tradiţiei istorice sunt predate la clasă informaţii irelevante din punctul de vedere al elevilor sau inaplicabile imediat în practică. Aceasta îngreunează înţelegerea elevilor ce depinde în primul rând de performanţele intelectuale specifice etapei de vârstă biologică şi psihologică în care se află şi desigur demotivează elevul pentru materia ce oferă din punctul său de vedere o informaţie abuzivă.

Blocajele emoţionale create de astfel de informaţii abuzive sunt generatoare de o scădere abruptă a stimei de sine a elevilor ceea ce produce de asemenea o demotivare puternică faţă de şcoală.

Există însă şi posibilitatea unei motivaţii superioare obţinută prin colectarea şi predarea de informaţii care ţin seama de subiectele de interes ale elevilor, de vârsta lor psihologică şi de relevanţa şi aplicabilitatea informaţiilor în practică. Modelul invăţăturilor ce se trag dintr-o experienţă personală sau transmisă este cel natural, pleacă de la practică şi permite analizarea teoretică a acesteia, dezvoltarea instrumentului analitic pe logica fenomenului prezentat şi aplicarea ulterioară practică a rezultatelor în alt context. Acest gen de demers didactic este esenţial pentru a motiva elevii către învăţarea prin descoperire şi conduce la o creştere accentuată a nivelului inteligenţei emoţionale, analitice precum şi a abilităţilor formate, ceea ce motivează elevii către învăţătură. Acest demers didactic însă nu poate fi practicat în sistemul formal ci doar în programele de enrichment, de şcoală fără catalog, deoarece este calitativ şi o notă cantitativă este factorul demotivant cel mai sigur pentru accentuarea przitivă a proceselor calitative.

Este de subliniat în acest caz rolul extrem de demotivant al notelor prin comparaţie cu rolul extrem de motivant al notării multidimensionate pe cunoştinţe, aplicarea corectă a algoritmilor însuiţi, utilizarea experienţei personale, mod de prezentare, adecvarea modului de evaluare a unei situaţii, strategia de gândire sau rezolvare a unei probleme. Spre deosebire de notele nediferenţiate din care elevul nu poate trage nici un fel de concluzii, sistemul diferenţiat permite elevului să-şi cunoască punctele tari şi pe cele ce trebuie întărite şi astfel să-şi concentreze atenţia către un antrenament personal diferenţiat care conduce la creşterea nivelului abilităţilor proprii.

 

Unul dintre cele mai discutabile programe din educaţia momentului actual este programul american ce a fost copiat în diverse ţări inclusiv România intitulat iniţial “no child let behind” adică nici un copil să nu fie lăsat în urmă. Deşi titlu este foarte promiţător, programul bazat pe numeroase competiţii locale sau naţionale având fiecare curriculă proprie a produs anumite fennomene nedorite, anume demotivarea elevilor de orice efort personal creativ. Sistemul condiţionează intrarea în forma superioară de educaţie cu bursă prin rezultatele la concursuri şi are următoarele vicii de structură: elevii nu mai studiază nimic înafara programelor de concurs ceea ce reduce la zero timpul acordat dezvoltării de pasiuni profesionale proprii, elevii care au pierdut locul pe podiumul competiţiei şi nu sunt învingători, se consideră din start învinşi ceea ce conduce la demotivarea lor pe termen lung şi tendinţa de fraudare la concursuri.

Din nou apare problema evaluărilor cantitative, concursurile încheiate de către învingători cu diplome concentrând atenţia asupra diplomei nu asupra dezvoltării personalităţii prin cunoaştere obţinută în procesul educativ. Pentru a obţine o bursă de studii în condiţiile unei economii în criză elevii abandonează propria lor dezvoltare, ceea ce obţin în urma finalizării formelor superioare de educaţie fiind din această cauză suficient de irelevant pe piaţa muncii. Sistemul a condus la o anumită devalorizare a diplomelor pe piaţa muncii, acolo cerându-se anumite competenţe şi abilităţi formate prin programele ce dezvoltă creativitatea şi inventivitatea ce nu sunt promovate de sistemul de concursuri suficient de mult. În ţările ce aplică sistemul se încearcă spre compensare a acestor defecte să se introducă probleme cu caracter prioritar aplicativ. Ţările ce au luat sistemul ca model dar fără a avea puse în practică toate componentele acestuia, exemplu sistemul de burse sau problemele cu caracter aplicativ reuşesc în schimb să producă o demotivare accentuată a elevilor ce nu întrunesc standardele de calificare şi câştigare al concursurilor şi o migraţiune spre ţări în care se practică sistemul de burse a tinerilor ce performează.

Deşi sistemul este criticabil el a ajuns atât de încetăţenit în cultura pedagogică încât este greu de demontat şi înlocuit cu altceva. De exemplu deşi examenul de bacalaureat a devenit vetust şi irelevant pentru tineri sau entru piaţa muncii el continuă să funcţioneze fără a fi altceva decât o frână suplimentară în calea elevilor. Rămăşiţele sistemului exclusivist şi punitiv datează de pe vremea sumerienilor şi a produs nenumărate probleme sociale inclusiv războaie. Evaluarea cantitativă are de asemenea rădăcini aproape la fel de vechi, însă umanitatea are nevoie de o alternativă bazată pe dezvoltarea personalităţii nu pe obedienţă oarbă şi eliminatorie faţă de sistem pentru a putea utiliza potenţialul creativ uman în rezolvarea crizelor actuale extrem de complexe.

O altă consecinţă extrem de vicioasă a sistemului este trecerea către cantitativ în evaluarea sistemului din educaţie ce a condus nu doar la demotivarea elevilor ci şi la demotivarea cadrelor didactice pentru educaţie. Acestea sunt obligate de către sistem să asigure o raportare artificială şi inutilă către superiorii ierarhici în loc să se ocupe de dezvoltarea cognitivă, emoţională, socială sau profesională a elevilor. În România acest fenomen a condus la o depreciere accentuată a performanţelor generale din educaţie, ţara noastră ajungând printre ultimele din Europa la testele internaţionale TIMMS, PIRLS, PISA sau altele, şi printre primele din Europa la abandon şcolar şi violenţă în şcoală.

Sistemul poate fi înlocuit prin altul conectat pe descoperirea şi dezvoltarea individuală a calităţilor, abilităţilor naturale şi rolului social al fiecărui copil sau tânăr şi educarea individualizată a acestora. Programul educaţiei incluzive şi individualizate începe să devină o promisiune realizabilă prin educaţia online cu ajutorul mijloacelor IT, calculatorul având timpul şi răbdarea necesare dezvoltării caracteristicilor personale ale fiecărui copil sau tânăr. Un astfel de sistem este de asemenea util şi educatorilor care-şi pot îmbunătăţi modul de lucru prin produse deja executate şi pot de asemenea contribui la îmbunătăţirea modului de lucru prin produse şi experienţe proprii.

 

Mediul de învăţare al elevilor are aceeaşi podere ca şi calităţile native ale acestora în dezvoltarea abilităţilor, competenţelor şi personalităţii acestora.

Pe de altă parte mediul de educare îşi pune amprenta extrem de puternic începând de la vârste foarte mici, practic memele culturale locale sunt însuşite de copil din primul an de viaţă. Aceasta face ca diversele culturi să-şi conserve tradiţiile fără a le judeca, deşi aceste tradiţii, ritualuri, cutume, fetişuri, taboo-uri datează din neolitic. Mecanismul de acţiune al mediului cultural este implacabil şi conduce atât la stabilitatea culturilor în timp cât şi la lipsa acestora de abilităţi evolutive sau adaptative la noi condiţii. Mecanismul se ajustează cu ajutorul promovării unor rezultate sau personalităţi ce aduc o contribuţie pozitivă la rezolvarea diferitelor crize produse de inadaptarea culturală sau reuşesc să producă o evoluţie pozitivă a sistemului.

Aceste mecanisme de emancipare al mediului de învăţare se lovesc în principiu de anumite tradiţii greşite sau greşit aplicate ce s-au instituţionalizat intre timp devenind experienţă administrativă sau politică. Problema mediului de învăţare este una extrem de critică şi conduce la drenarea creierelor sau valuri de reîntoarce de tip paşoptist a acestora cu intenţia expresă de a modifica mediul de hrănire educaţională al populaţiei. La nivel administrativ problema se poate rezolva prin programe variate şi punctuale de educaţie destinate tuturor membrilor unei populaţii indiferent de vârstă. Aceste programe trebuie însă să fie coerente cu anumite principii de bază pe  acre să le transmită fiecare program şi care să corecteze vechile meme culturale ce au devenit inadecvate momentului.

Pentru aceasta se proiectează cursuri specifice părinţilor, managerilor, diverselor categorii profesionale, etc. şi care contribuie la modificarea mentaluilui populaţiei sau anumitor instrumente de comunicare cum sunt cele din mass media. Este necesar să înţelegem că nu doar şcoala este instrument de educaţie ci şi televizorul, ziarele, strada, internetul, familia etc. sunt de asemenea instrumente de educaţie şi instruire nonformală sau informală a copiilor, tinerilor sau adulţilor.

 

Sistemul de educaţie oscilează în acest moment între a deveni o profesie liberală şi a rămâne un sistem la comanda politicului. Ca sistem la comanda politicului nu mai beneficiază de avantajele unei economii centralizate ce permitea atât pregătirea cu eforturi minime a tinerilor către profesii unde se angajau după absolvire prin repartizare naţională. Ca sistem liberal nu există încă o piaţă de competenţe şi o linie de negociere a programelor de educaţie cu piaţa muncii, aceasta fiind pusă în situaţia de a primi absolvenţi pregătiţi pentru direcţii iluzorii ne-cerute şi inutile practic.

Această situaţie provoacă mari probleme de motivare a tinerilor ce văd că nu există nici o corelaţie între performanţa şcolară şi nivelul de succes de pe piaţa muncii. Pe de altă parte acoperirea valorică a diplomelor de absolvire a devenit aproape nulă, singura concluzie pe care o poate trage un angajator fiind că tânărul poate absolvi o şcoală fără a se concluziona şi faptul că acel tânăr are şi abilităţile necesare pentru viaţa socială şi pentru piaţa muncii.

Situaţia este remediabilă prin liberalizarea totală a educaţiei, concurenţa dintre şcoli ce vor oferi programe mai atractive şi crearea unei platforme dintre şcoli şi piaţa muncii pe care să se poată negocia curricula necesară acesteia. Intrarea în joc a firmelor angajatoare ce pot impune şi standardele de angajare a unui tânăr permite redefinirea traseelor de carieră şi remotivarea tinerilor către anumite programe şcolare compatibile cu necesităţile pieţei muncii.

Traseul de carieră trebuie să fie o opţiune valabilă şi pemtru cadrele didactice. Acest sistem este singurul care poate corecta uriaşa greşeală făcută prin politizarea administraţiei din educaţie ştiut fiind că atunci când managementul secundar al unui sistem este ales pe criterii clientelare se produce o raportare falsă la nivel de vârf şi instituirea unor legături orizonatale de distrug competitivitatea sistemului.

La nivelul claselor acest principiu al traseului de carieră se traduce prin evaluarea pozitivă a calităţilor şi rezultatelor deosebite ale elevilor şi orientarea lor către domenii de pasiune, ştiut fiind că la momentul actual se vânează mai degraba defectele decât calităţile atât ale elevilor cât şi ale cadrelor didactice. Pe moment sistemul educaţional este încă de tipul ierarhiilor militare bazat pe pedeapsă-răsplată redusă neoferind libertăţi de formare profesională care să conducă la promovarea la nivel de vârf pe baza calităţilor profesionale, dar există deja tendinţe din ce în ce mai accentuate în această direcţie. Va fi însă nevoie de o reformare atitudinală atât la nivelul administraţiei din educaţie cât şi din partea mediului social pentru a schimba sistemul actual de pile, cunoştinţe relaţii şi să se treacă la un sistem bazat pe performanţa profesională. Criza actuală poate însă accelera acest proces.

 

Un sistem de atractori pe pasiune a cunoaşterii a existat mai activ pe vremea comunismului prin programele dezvoltate de casele pionierilor şi prin sistemul cercurilor tematice cu elevi. La momentul actual sistemul nefiind stimulat suficient mai supravieţuieşte instituţional însă a fost preluat de diferite ONG-uri ce dezvoltă programe pentru cultivarea pasiunilor artistice sau cognitive.

Programul atractor ce se remarcă la nivel internaţional ca fiind cel mai plin de potenţial şi cu cele mai mari succese este programul enrichment, ce poate fi tradus ca învăţămâmtul altfel, şcoala fără catalog prin care elevii şi profesorii explorează câmpuri noi de cunoaştere şi se antrenează pe domenii ce nu sunt cuprinse în planul cadru.

Acest program are o validare internaţională fiind pornit de către Reuven Feuerstein axum o jumătate de secol şi perfecţionat de către Joseph Renzulli acum două decenii. La momentul actual programul poate fi pus în practică şi în România prin curricula la decizia şcolii sau programul şcoală după şcoală şi poate da libertatea profesorilor pasionaţi de anumite domenii să cultive pasiunile cognitive şi la elevi. Deşi posibil acest program nu este încă practicat extensiv în şcoli, numărul profesorilor de vocaţie scăzând în ultima de la 11% la 7 % prin plecarea multor cadre didactice din sistem din cauza condiţiile din educaţie.

Un sistem de atractori construit pe formarea de pasiuni profesionale pe diverse domenii de cunoaştere, artă, tehnologie, sport etc este la baza dezvoltării competenţelor profesionale ale elevilor şi sub legislaţia actuală pe educaţie este recunoscut prin portofoliul elevului. Piaţa muncii la acest moment este mai interesată de această experienţă pre-profesională decât de diplomele de studii formale. Pe de altă parte acest sistem permite remotivarea elevilor prin definirea unor trasee profesionale pe care aceştia pot deveni virtuoşi în profesia aleasă şi pre-antrenată devreme.

 

Sistemul de corigenţe şi repetenţie este mai degrabă utilizat cu scop punitiv decât cu scopul acordării unei a doua şanse, ceea ce demotivează enorm elevii. Se ştie că după trei insuccese consecutive orice copil abandonează direcţia pe care merge considerându-se incapabil să parcurgă traseul educaţional oferit. Un elev lăsat corigent nu va mai reveni niciodată pe traseul oferit pe care nu doar că nu a avut succes dar i s-a confirmat incapacitatea prin corigenţă. Repetenţia este şi mai demotivantă fiind mai traumatică, elevii repetenţi trăgând concluzia că sunt incapabili în general, nu sunt buni de nimic şi nu au nici un rost nefiind importanţi pentru nimeni.

O a doua şansă nu se referă doar la posibilitatea fizică de a se reintegra în sistem ci se referă în primul rând la condiţia psihologică a elevului de a nu-şi deterioara încrederea în propriile forţe şi de a găsi căile pe care poate excela. O a doua şansă se poate realiza prin formele de educaţie non-formale sau informale unde ne-existând note cantitative se se poate urmări evoluţia calitativă a elevilor.

O a doua şansă permite elevilor ce consideră că nu au nici o şansă să-şi descopere abilităţi neştiute, să şi le antreneze până ce devin competenţe valabile pe piaţă şi să se relanseze pe direcţii care le vor da satisfacţia muncii bine făcute şi împlinire socială.

Pentru a realiza programe autentice de a doua şansă întregul sistem trebuie orientat către educaţie individualizată, elevul nu manualul fiind prioritar în actul predării. La momentul actual există încă o mare inerţie de sistem care frânează procesul trecerii către educare individualizată conform caracteristicilor de învăţare ale elevilor, profesorii neavând obişnuinţa unor stiluri de predare corespunzătoate stilurilor de învăţare.

Motivarea totală a elevilor către educaţie este direct dependentă de acomodarea stilurilor de predare al profesorilor la stilurile de învăţare a elevilor. Acest aspect crează un mediu de învăţare confortabil şi interesant, plăcut şi atractiv ce conduce la creşterea remarcabilă a nivelului de performanţă educaţională dând realmente elevilor o a doua şansă de reintegrare în sistem.

 

Actul pedagogic este în esenţă bazat pe relaţia profesorului cu elevul, unde treaba profesorului este să înţeleagă modul de gândire al elevului şi să remedieze greşelile de logică, să aducă cunoştinţele necesare dezvoltării mentale, psihice, emoţionale sau motivaţionale ale elevilor. La momentul actual actul pedagogic a devenit aproape nul începând din gimnaziu datorită modelului de administrare şi auditare cerut de structura ierarhică. Interesul pentru numărul de note şi numărul de absenţe puse de un profesor elevilor care este pur cantitativ a deviat actul pedagogic de la aspectele calitative ale dezvoltării multi-dimensionale ale elevilor.

Dinamica mentală a elevilor curinde căutări şi interogări asupra unui subiect, ipoteze proprii şi cecetări pe un domeniu, validări pe domenii conexe ale unor ipoteze sau extinderi ale unor concluzii ce trebuie confirmate, aflarea domeniului de aplicabilitate ale unor concluzii sau reguli de lucru, etc. Dacă în stilul de predare al profesorilor intră astfel de elemente ce urmăresc dinamica mentală a elevilor atunci predarea devine eficientă şi produce dezbateri cu elevii pe subiectul de lucru, experimente şi proiecte practice, feedback permanent între profesori şi elevi precum şi curiozitate crescută pentru găsirea de soluţii la probleme identificate in dinamica lecţiilor. Pe de altă parte în notarea elevilor trebuie să se ţină seama de această dinamică mai mult decât de rezultatele cuantificabile pentru a motiva superior elevii către învăţare şi cunoaştere. Acest aspect este mai dificil de îndeplinit pe programele de concursuri cu programă prestabilită unde nu se evaluează potenţialul elevilor ci se contabilizează doar rezultatele brute ce pot fi cuantificate.

Este binecunoscut faptul că pierderea succesului pe un domeniu poate fi compensată prin câştigarea succesului pe un alt domeniu diferit de primul domeniu. Această reorientare este esenţială pentru a se păstra şi consolida stima de sine a elevilor fără de care elevii ajung să se desconsidere şi să devină criticişti faţă de propria persoană şi faţă de alţii.

Napoleon spuea că trebuie să faci pod de argint duşmanuklui tău ca să scape căci altfel din disperare el poate să se reorienteze altfel şi să te învingă. Această zicală este valabilă în primul rând pentru sistemul educativ, unde lipsa de alternative de scăpare pe alt domeniu unde elevii pot avea succes conduce la atitudii violente ale elevilor în şcoală şi abandon educaţional. Grav este când elevii consideră şcoala un duşman ce trebuie învins şi eliminat, un fel de închisoare din care vor să evadeze, în loc să o considere un templu al cunoaşterii şi dezvoltării personale.

Astfel de direcţii alternative sunt create de către programele educaţionale dedicate unor subiecte sau domenii neacoperite de planurile cadru şi de curricula formală. Deşi în tradiţia romînească aceste tipuri de programe sunt apărute mai recent şi nu sunt unanim răspândite deja acolo unde ele au fost practicate se văd rezultate pozitive. Acest gen de şcoală paralelă sistemului formal este acoperit de legea educaţiei naţionale şi poate fi aplicat în şcoli, fiind însă necesară instruirea profesorilor în privinţa modalităţilor de aplicare al sistemului alternativ sau nonformal şi informal.

Pe de altă parte legislaţia secundară la acest moment nu este destul de bine alcătuită ca să permită echivalarea rezultatelor elevilor din sistemele nonformale către regâştigarea unei poziţii mai bune şi în sistemul formal. Este posibil încă ca un elev cu stil de învăţare mai rar să aibă rezultate extraordinare în sistem informal sau nonformal şi să fie repetent în sistemul formal, exemplu frecvent fiind copiii pasionaţi de IT şi dezinteresaţi de alt obiect de studiu.

O propunere remedială pentru acest aspect ce s-a făcut la momentul discutării legii educaţei a fost promovarea copiilor dacă media generală este cel puţin 6 şi elevii performează pe un anumit domeniu de studiu, fără a mai trebui să aibă note de promovare la toate materiile de studiu. Propunerea a fost respinsă în parlament deşi ar fi putut parţial facilita rezolvarea problemelor, fără însă a rezolva definitiv problema alternativelor de creştere a competenţelor elevilor pe domenii de pasiune.

Dacă însă alternativele nonformale ce se pot finaliza cu rezultate deosebite ca premii la concursuri, produse deosebite realizate, performanţe validate prin publicaţii sau alte tipuri de rezultate vor fi considerate cel puţin la fel de valoroase ca notele de promovare la diferite materii atunci propunerea făcută către parlament poate fi relansată cu altă formă şi poate conduce la un cadru propice recuperării elevilor prin programe alternative. Una dintre ţările ce practică acest sistem este Israel, ţara care deşi este în situaţie conflictuală cu vecinii arabi nu are nici un fel de violenţă în şcoală, repetenţie  sau tendinţe de abandon educativ.

 

În condiţiile subfinanţării educaţei pe o lungă perioadă de timp laboratoarele şcolare ce permiteau o oarecare experimentare şi învăţarea prin experiment direct nu au mai fost suficient dotate. Era posibil să se înlocuiască sistemul prin experimente virtuale făcute pe calculator, dar nici acest sistem nu a fost implementat. Consecinţa a fost de asemenea demotivarea elevilor pentru învăţătură, experimentul direct fiind cel care le asigura totuşi o rată de achiziţie de aproximativ 75% din cunoştinţele predate.

Categoriile de tineri kinestezici sau senzitivi precum şi o parte dintre vizualii spaţiali, însumănd un toatal de aproximativ 80% din populaţia şcolară a fost afectată în mod direct de lipsa experimentului direct. Statisticile mondiale făcute la capitolul dorinţei tinerilor de educaţie precizează că 80% din tinerii interogaţi doresc să înveţe prin experimentarea directă, programul learning by doing fiind cel mai apreciat de majoritatea tinerilor din lume şi fiind considerat ca foarte motivator pentru tineri.

Diferitele sisteme de educaţie care se axează pe experiment direct şi au fost direcţionate către învăţarea prin experiment direct au dat şi derivate deosebite la capitolul dezvoltare economică permiţând creşterea unor economii puternice ce rezistă fără probleme la crizele actuale. Ţările care au plecat iniţial pe sistemul educaţiei pur academice dar au dezvoltat şi latura aplicativă printr-o varietate de muzee tematice, contacte cu firme şi laboratoare de cercetare, evenimente educaţionale ce rup monotonia predării în clasă au reuşit de asemenea să complementarizeze educaţia academică cu programe aplicative şi drept consecinţă rezistă mai bine la criza economică actuală.

Legătura directă dintre programul learning by doing şi dezvoltarea economică este evidentă şi o politică de ieşire din criza economică este necesar să ţină seama de această conexiune implicativă directă. Programul învăţării prin experiment direct motivează tinerii nu doar către învăţare dar şi către învăţare specifică către piaţa muncii. Acolo unde programul a studiat tehnologii inovative, ex. Coreea de sud, tinerii antrenaţi în acest program au dezvoltat economia utilizând tehnologiile inovative.

 

Diferenţa dintre educaţie şi manipulare este dată de posibilitatea elevului de a avea un punct de vedere propriu pe care să-l poată pune în dezbatere la clasă cu colegii şi cu profesorii. Sistemul de învăţare –reproducere s-a dovedit atât ineficient cât şi vicios pentru formarea personalităţii, foarte demotivant pentru elevi în raport cu succesul şcolar. Problemele ce trebuie dezbătute trebuie să fie deschise fără răspunsuri dinainte negociate pentru a da elevilor posibilitatea să-şi formeze instrumente de gândire capabile să transceadă diferite domenii de cunoaştere.

Rata de achiziţie la învăţătură este direct dependentă de acest sistem motivant pentru dezvoltarea şi mai ales afirmarea personalităţii tinerilor după cum arată următoarea schemă obţinută prin studii ststistice internaţionale pe educaţie:

Discuţiile de grup şi dezbaterile au componenta afectiv-emoţională mai puternică decât lecţiile de predare-reproducere, au de asemenea componenta aplicativă sau pe cea volitivă mult mai puternice prin comparaţie cu acelaşi sistem, de aceea mobilizează mult mai mult atât capacitatea de analiză a elevilor cât şi curajul expunerii unui punct de vedere propriu şi motivaţia găsirii de argumente pertinente şi validate ce-l îndeamnă spre căutări proprii înafara cadrului îngust al curriculei oficiale.

Inexistenţa sistemului de dezbateri şi de aport propriu la cunoaşterea generală prin valoare adăugată de studii individuale conduce la trecerea către totală ineficienţă a educaţiei actuale care devine astfel superficială şi formală fără impact pozitiv asupra elevului.

Factorul motivaţional extern ce concentrează energiile elevului către învăţare este conştiinţa că el are ceva de făcut în viaţă, că este important să facă ce are de făcut şi că acţiunile sale se subsumează sub un ideal social ce conduce la o lume mai bună şi mai echilibrată intern şi în raport cu mediul natural.

Şcoala care este furnizoare de valori complexe şi de idealuri umaniste obţine un sistem de motivare externă ce conduce la formarea de personalităţi creative şi dinamice. Spre deosebire de aceasta şcoala ce nu promovează decât oportunismul promovării şi obţinerii unei diplome conduce la formarea de personaje oportuniste şi fără valori morale sociale sau etice umane. Modelul general este prezentat mai jos:

Idealurile sunt direct legate de valorile comunitare ce reprezintă mult mai mult decât puterea, averea şi poziţia socială, model promovat la acest moment şi care a condus la criza complexă a societăţii româneşti şi a altor culturi din lume. Un model de valori ce poate conduce la un orizont de idealuri sociale motivator pentru progresul elevilor ca personalitate şi rezultate academice este prezentat mai jos:

Punerea în aplicare a sistemelor de valori complexe sociale creează cadrul cel mai propice dezvoltării de competenţe necesare ridicării educaţionale a unei ţări şi ieşirii din crizele curente. Fără aceste competenţe educaţia este o formă de manipulare în loc să fie o formă de pregătire complexă pentru lume şi viaţă a tinerilor. Manipularea creează însă aplatizare a personalităţii şi lipsă de iniţiative ce ar putea permite găsirea şi punerea în practică a soluţiilor de ieşire din criză.

 

Deseori elevii intuiesc diverse fenomene şi au nevoie de confirmare pentru intuiţiile avute. Confirmările sau corecţiile avute din partea unui profesor sunt în general factorul declanşator al interesului pentru un anumit domeniu. Un feedback făcut cu răbdare ce permite convertirea sensibilităţii asupra unui domeniu în analizarea legilor ce stau la baza fenomenului intuit este instrumentul de bază pentru un început fructuos al unei dezvoltări de abilităţi mentale pe direcţia modelelor de analiză ale domeniului.

Profesionalismul se dezvoltă pe etape, de la intuiţie la observaţie a detaliilor relevante şi semnificative, apoi la analizarea regulilor de existenţă şi dinamică, în final la înţelegerea complexităţii fenomenelor ce caracterizează un domeniu. Această succesiune naturală nu poate fi înlocuită de o simplă memorare de date sau de formule.

Sistemul bazat pe învăţare-reproducere este extrem de departe de acest fenomen de creştere naturală şi nu dă feedback elevilor asupra propriei lor dinamici mentale. Atunci când un profesor are darul natural de a lucra în acest sistem bazat pe feedback plecând de la intuiţiile copiilor aceştia au salturi evolutive extraordinare ce justifică rezultatele extraordinare pe care le obţin la concursuri elevii anumitor profesori.

Diferenţa dintre stilul bazat pe feedback ce nu este promovat ci doar tolerat de sistemul actual de educaţie şi stilul bazat pe învăţare reproductivă este similar cu diferenţa dintre sublim şi dezastru. Lipsa de formare profesională a cadrelor didactice în această direcţie este cea care menţine această prăpastie. Modalităţile de evaluare a funcţionării educaţiei menţin această prăpastie şi permit creşterea dezastrului.

Ceea ce se măsoară se conduce şi se dirijează este un dicton suficient de exact pentru a fi citat şi explică acest fenomen. Dacă profesorii sunt atenţi la defectele şi lipsurile elevilor în loc să fie atenţi la dinamica gândirii lor atunci defectele şi lipsurile se înmulţesc iar dinamica rămâne întâmplătoare şi contextuală fără a deveni sistemică.

 

Ruperile de simetrie şi ineditul sunt instrumentele cele mai eficiente de a revitaliza ora de curs. Dacă în conţinutul cursului nu apar rezultate inedite, fenomene inefabile pe care nu le putem descrie cu instrumente insuficient dezvoltate, puncte de vedere noi ce arată căutările momentului, alternative de abordare al subiectului, date interpretabile în mai multe feluri, etc. atunci lecţiile nu au suficientă viaţă.

Ruperile de simetrie pot fi provocate prin vizite la anumite surse de informare directă şi neprelucrată unde elevii pot face observaţii proprii, eventual pe baza unor instrumente de observare achiziţionate în clasă anterior vizitei. Vizitele pot fi în natură de exemplu, la muzee, la laboratoare sau la locurile de muncă ale părinţilor, etc. de fiecare dată observaţiile făcute în timpul vizitei trebuie analizate şi concluzionate sau rămase spre o cercetare mai avansată la următoarea vizită. Există ţări europene unde fiecare oraş mare sau mic are un număr impresionant de muzee tematice dedicate lecţiilor practice cu copiii.

Acestze ruperi de simetrie nu se adresează reproducerii cunoştinţelor ci trăirii directe a fenomenelor ce creează baza finală de comparaţie pe care se poate sprijini ulterior actul învăţării teoretice, dar şi prilejul aplicării directe în practică a cunoştinţelor teoretice dobândite.

Pentru cunoştinţele academice de tip ştiinţific necesitatea ruperilor de simetrie este esenţială, aceste cunoştinţe se fixează definitiv doar prin aplicarea lor directă practică în diferite proiecte ştiinţifice executate în echipe de lucru de către elevi.

La noi aceste ruperi de simetrie sunt rare din următoarele motive:

Orarul nu permite scoaterea mai multor clase de la ore pentru a experimenta ruperea de simetrie. Aceasta se datorează unei împărţiri aleatorii a ariilor de studii ce-şi pot împărtăşi cunoştinţele între ele şi a numărului de ore alocate, ceea ce nu permite crearea unui orar împărţit pe module, ex modulul ştiinţe exacte.

Cunoştinţele de la diferite materii ce sunt transversale pe un anumit modul nu sunt predate astfel încât să fie utilizabile la alte materii şi consolidate în acelaşi timp. Aceasta se face datorită modalităţii lipsite de viziune generală şi filozofie educaţională în care se proiectează curricula şi a obiceiului de a proiecta cunoştinţe nu instrumente de cunoaştere şi analiză a realităţii în curriculă.

Consecinţa finală a lipsei de profesionalism în proiectarea curriculei este crearea unor manuale încărcate şi neinteresante pline de cunoştinţe a căror aplicabilitate nu este imediată şi care din acest motiv se uită repede chiar dacă au fost învăţate pentru notă.

Deşi la momentul actual practicarea unui sistem raţional de educare este dificilă la nivelul educaţiei formale ea este posibilă cu ajutorul programelor alternative practicabile la orele la dispoziţia şcolii şi în programele de şcoală după şcoală sau a doua şansă unde pot fi testate variantele alternative de succes.

 

Un elev pasionat de un anumit subiect poate ajunge la un nivel de cunoaştere neobişnuit de înalt ce depăşeşte cu mult cerinţele şcolii. Cu toate acestea încă nu există un cadru legislativ coerent prin care elevul să-şi continuie studiile pe acel domeniu de pasiune la clasele superioare sau la universitate. La momentul actual elevul poate face doi ani într-un an conform legii educaţiei numai dacă dă examene la toate materiile şcolare pe care le promovează cu note mari din anul peste care vrea să treacă.

Ţinând cont de faptul că rata finală de achiziţie din sistemul şcolar este de doar 6% în medie şi că traseul profesional al fiecărei persoane utilizează doar cunoştinţele din câteva domenii, legislaţia în vigoare ce nu oferă posibilitatea avansării mai rapide a elevilor pe domeniul lor de pasiune nu se justică. Ideea de cultură generală ce este aparent generoasă a devenit vetustă datorită internetului unde elevii pot găsi infinit mai multe cunoştinţe decât în manual pe domeniile lor de pasiune şi unde pot evolua liber fără constrâmgerile date de sistemul educaţional.

Încercarea de limitare a opţiunilor elevilor face ca mulţi să abandoneze şcoala şi să treacă pe auto-instruire pe domeniul de pasiune, cel puţin în domeniul IT unde un procent foarte mare de specialişti angajaţi de marile firme nu au finalizat gimnaziul sau liceul fiind specialişti autodidacţi angajaţi pentru abiltăţile lor informatice.

De altfel cursurile de calificare şi specializare ale marilor companii tind să capteze din ce în ce mai mult atenţia elevilor, aceştia concentrându-se asupra posibilităţii de angajare pe funcţie bine plătită şi nu pe finalizarea ciclului de educaţie finalizat cu diplomă de studii ce nu acoperă abilităţi profesionale sau cunoştinţe deosebite.

Şi aici este necesară o îmbunătăţire a legii educaţiei în sensul flexibilizării traseelor de educare accelerată a elevilor ce sunt pasionaţi de un anumit domeniu şi au cunoştinţe avansate în acel domeniu, concomitent cu introducerea sistemului de credite transferabile la gimnaziu şi liceu şi cu promovarea în urma acumulării unui punctaj minimal ce poate fi obţinut pe utilizarea şi performarea pe domeniul de pasiune. Măsura ar putea să remedieze tendinţa de abandon educativ a tinerilor cu abilităţi înalte şi cunoştinţe deosebite diminuaând astfel riscurile social economice ale neintegrării lor pe piaţa muncii şi motivându-i să termine şcoala finalizată cu diplomă de studii.

 

Prin tradiţie în sistemul educativ clasic se predau cunoştinţe evaluabile cantitativ de tipul datelor, numelor, comentariilor pe texte, formulelor, etc. Absurditatea acestui mod de predare de date irelevante este totală, inclusiv formulele ştiinţifice putând fi valorificate dacă sunt obţinute prin experiment şi descoperire directă nu prin expunere. După cum arată statisticile internaţionale asupra achiziţiilor elevilor demonstraţia nu poate înlocui trăirea fenomenologică şi descoperirea legilor ce trebuie cunoscute la o anumită etapă.

Pentru a se putea ajunge la progresul şi emulaţia creată de aventura cunoaşterii şi descoperirea de instrumente de gândire sau valori de cunoaştere este necesar să existe posibilitatea feedback-ului şi dezbaterilor tematice ce pot fi apanajul programelor de enrichment, şcoală fără catalog şi a cercurilor tematice. Există şi în România câteva exemple de mare succes pe acest sistem al problemelor deschise ce sunt analizate şi asupra cărora se emit ipoteze, se schiţează teorii şi care dezvoltă pasiuni reale profesionale ce duc la un succes extraordinar din punct de vedere profesional. Din păcate aceste cazuri sunt singulare, cazul general încă de pe vremea lui Creangă este şcoala instrument de tâmpire al elevilor, din acelaşi motiv ca pe vremea lui Creangă, repetiţia fără raţiune şi abuzul emoţional asupra elevilor din incompetenţa profesorilor şi nu doar în mediul rural ci pe tot sistemul educaţional prost proiectat şi greşit administrat.

Acolo unde elevul are prilejul să fie tratat cu consideraţie ca un partener în explorarea universului prin probleme deschise situaţia este complet opusă. Problemele deschise incită mintea şi dezvoltă inteligenţa, lipsa evaluărilor cantitative şi a notării dezvoltă iniţiativa, atenţia asupra detaliilor calitative şi corelative dezvoltă capacităţile de identificare a semnificativului şi a recunoaşterii de patern-uri, etc. toate acestea conducând la un flux intens de informaţii partajate şi la emulaţia necesară dezvoltării atât a personalităţii cât şi a nivelului de profesionalism şi cunoaştere din domeniul studiat.

O curriculă bine făcută trebuie să producă efecte pozitive în dezvoltarea instrumentelor de gândire utilizabile de către elevi pe parcursul vieţii. Există concepte de bază ce sunt repere de gândire universal sau local valabile şi care pot fi regăsite şi utilizate în diferite circumstanţe şi pe diferite domenii. Astfel de instrumente de gândire sunt de exemplu următoarele noţiuni: feedback, măsură, vector, accelerare, echilibru, sustenabilitate, optimalitate, etc.

O curriculă organizată în jurul acestor instrumente cu grad înalt de aplicabilitate aduce cunoştinţe ca suport pentru dezvoltarea capacităţilor de utilizare şi manevrare a instrumentelor de gândire, ceea ce conduce la creşterea permanentă a inteligenţei analitice a copiilor şi tinerilor.

Alte instrumente de gândire se adresează instrumentelor intuitiv-emoţionale şi o curriculă orientată în jurul acestor noţiuni antrenează calităţile şi competenţele inerente. Astfel de noţiuni sunt: comunicare, ataşament sau detaşare, proprietate, libertate sau algoritm, calitate sau cantitate, infinitate sau finitudine, emoţie, sensibilitate, inteligenţă, haos sau ordine, etc.

Instrumentele de gândire permit modelarea realităţii conform unor criterii bazate pe experienţa proprie şi pe experienţa colectivă şi eventual umanizarea conceptelor ce devin astfel mai intuitive şi mai apropiate copiilor. La momentul actual se discută de exemplu despre indicatori inteligenţi, tehnologii inteligente, relaţii inteligente, inteligenţa materiei, inteligenţa colectivă etc. ceea ce permite mai bine intuirea sau recunoaşterea unor caracteristici ale fenomenelor studiate ce conduc către cunoaşterea acestora.

Termenii de referinţă sunt esenţiali în îmbogăţirea hărţii mentale a elevilor şi dezvoltarea lor ca personalitate. Dacă de exemplu pe inteligenţa socială ce se doreşte să fie dezvoltată apar termeni de referinţă specifici se pot determina comportamente pozitive la tineri din cauza efectului inductiv şi al mecanismelor de copiere pe care se bazează evoluţia lor socială. Astfel de termeni de referinţă sunt: prietenie-duşmănie, pace-război, armonie-dizarmonie, stabilitate-instabilitate sau criză, toleranţă-intoleranţă, includere-respingere, respect-dispreţ,  etc. ce pot fi o bază de analiză pentru diverse fenomene sociale. Aceste analize pot fi conduse astfel încât să se poată face o asociere directă dintre utilizarea prioritară a unor concepte şi reacţiile sociale ce determină comportamentele şi crizele sociale sau istorice.

Există astfel de curricule bine alcătuite în lume, ele sunt cumpărate de diferite ţări şi consecinţele utilizării acestora după ce au fost adaptate la cultura locală sunt extrem de benefice pe toate direcţiile. Multe ţări ce au acum un nivel înalt de trai sau economic în perioadă de criză au beneficiat de astfel de curricule care împreună cu un sistem educaţional reformat şi axat pe dezvoltarea personalităţii şi competenşelor elevilor au reuşit să producă salturi istorice şi arderi de etape ramarcabile şi pozitive. Costurile unor astfel de curricule sunt infint mai mici decât câştigurile pe toate planurile de la economic sau social până la ecologic, tehnologic, cultural sau individual al fiecăruia.

Astfel de curricule sunt înalt motivante pentru elevi şi au un impact extrem de pozitiv în viaţa lor personală sau profesională.

 

Harta mentală a copiilor se formează în jurul unor noţiuni, tradiţii, obiceiuri sociale, taboo-uri, fetişuri, superstiţii, valori sau relaţii sociale caracteristice culturii locale încă de la primii ani de viaţă. Aceste elemente sunt astfel considerate axiomatice şi imuabile şi constituie scheletul comportamental tradiţional moştenit cultural.

Harta mentală se poate însă îmbogăţi şi maleabiliza prin educaţie bine direcţionată pornită însă de la cunoaşterea setului de elemente de bază moştenite din familie. Mintea copiilor fiind consistentă respinge tot ceea ce este contradictoriu şi opus elementelor iniţiale de pe harta mentală. Din acest motiv cunoştinţele predate trebuie să fie relaţionate la harta mentală a elevilor ca să fie absorbite, mai mult trebuie să vină ca soluţii la dilemele şi problemele specifice create de inconsistenţa hărţii mentale moştenite cultural.

Actul dezvoltării şi maleabilizării hărţii mentale se poate face numai cu deplină sinceritate şi prin dialog direct sau dezbatere cu copiii. Grupurile culturale rezistente la educaţie au sisteme de valori şi noţiuni de pe harta mentală socială ce nu sunt neapărat compatibile cu cele predate în şcoală, de accea ele resping cel mai adesea educaţia ca fiind o formă de corupere şi distrugere a valorilor lor tradiţionale.

Educaţia ce utilizează harta mentală a elevilor cere abilităţi şi cultură de specialitate în pedagogia diferenţiată, acestea fiind în general obţinute pron cursuri de formare continuă a cadrelor didactice. Deşi costisitoare aceste măsuri de instruire continuă costă mult mai puţin decât costă neintegrarea grupurilor culturale sau indivizilor cu hărţi mentale excentrice în viaţa social-economică. Abandonul educativ urmat de cel economic costă statul un milion de euro de persoană pe parcursul viaţii acestuia, deoarece persoana nefiind performantă pe piaţa muncii nu dă venituri la stat prin impozite ci costă stsul prin ajutorul social, sau cheltuielile cu justiţia, poliţia, închisoarea, etc.

Hărţile mentale pot fi îmbogăţite prin programe educative adecvate situaţiilor, modelelor culturale, individualităţii fiecăruia sau nevoilor de pe piaţa muncii, consecinţele unor programe bine alcătuite aplicate pe grupurile ţintă fiind extrem de bune. Din acest motiv astfel de programe de succes constituie bune practici, sunt adaptate cultural şi aplicate pretutindeni, acolo unde există suficientă competenţă şi interes al autorităţilor din educaţie.

         

Stilurile de învăţare ale elevilor au început să fie predate la cursurile de psihologie ale universităţilor, dar nu sunt încă predate la cursurile de pedagogie. În orice caz încă nu au început să fie studiate şi stulurile de predare ce se pot adapta diferitelor stiluri de învăţare. Totuşi începutul dă speranţe că în curând aceste cunoştinţe vor deveni obligatorii pentru toţi profesorii ceea ce ar putea produce efecte pozitive directe pentru motivarea elevilor către învăţătură şi pentru flexibilizarea ofertei educaţionale.

Stilul clasic bazat pe învăţare-reproducere este acceptabil doar pentru 20% dintre elevi, anume secvenţialii ce utilizează cu prioritate emisfera stângă, celelalte grupe mari, anume vizualii, kinesteticii şi senzitivii au dificultăţi enorme în şcoală deşi în mod paradoxal abilităţile lor intelectuale pot fi superioare secvenţialilor. Ei gândesc şi în consecinţă procesează în mod diferit informaţia deoarece au alte organe de simţ prioritare ce domină modul şi modelul de gândire.

Astfel vizualii gândesc în imagini spre deosebire de secvenţiali ce gândesc în cuvinte, kinestezicii ce gândesc în mişcări, sau senzitivii ce gândesc în stări de spirit şi emoţii. Pentru a putea transmite informaţia cât mai accesibilă stilurilor de învăţare ale diferitelor categorii de elevi profesorul trebuie să transmită nu doar cunoştinţe repetabile, ci şi emoţii pozitive, imaginea sau filmul acţiunii, trăirea fenomenului descris, starea de spirit indusă, etc.

Unii profesori fac aceasta în mod instinctiv, ei fac parte din grupul profesorilor de vocaţie, ce variază între 6 şi 11% din totalul cadrelor didactice, alţii sunt antrenabili prin cunoştinţe însuşite, exemple ce pot fi copiate şi bune practici ce pot fi urmate pentru a ajunge la acest nivel de performanţă. În ambele situaţii excelenţa în predare trebuie răsplătită salarial indiferent dacă este obţinută din talent nativ sau prin muncă susţinută.

Ca şi în cazul programelor educaţionale efortul financiar este mult mai mic decât beneficiile pe termen mediu, acolo unde stilurile de predare sunt compatibile cu stilurile de învăţare ale elevilor se formează oameni cu capacităţi înalte ce sunt foarte competitivi pe piaţa muncii. În plus tinerii capătă încredere în sistemul educativ pe care o transferă asupra posibilităţilor de schimbare în bine a sistemului social-economic şi în loc să mai plece din ţară rămân să-şi dea aportul personal la dezvoltarea economică sustenabilă sau la managementul şi rezolvarea crizelor existente.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

6 răspunsuri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *